Historische Collectie

818 Resultaten in Images

Niets geselecteerd
 
lijst/tabel met zoekresultaten, pagina 1 van 59
IcoonBeschrijving
Bekijk detail van object 394565844 Bekijk detail van object 394565844 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 5

Totaaloverzicht - Tabel 3. Mannelijke en vrouwelijke leerlingen per groep van schoolsoorten naar leeftijd. ; c. voortgezet algemeen vormend onderwijs (volledig dagonderwijs)
Bekijk detail van object 394565849 Bekijk detail van object 394565849 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 10

Totaaloverzicht - Tabel 3. Mannelijke en vrouwelijke leerlingen per groep van schoolsoorten naar leeftijd. ; h. algemeen totaal ; totaal overzicht
Bekijk detail van object 394565851 Bekijk detail van object 394565851 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 12

Totaaloverzicht - Tabel 4. Mannelijke en vrouwelijke leerlingen per groep van schoolsoorten naar leeftijd, per 1 000 mannen en vrouwen van elk der leeftijdsjaren 3-25 - c. voortgezet algemeen vormend onderwijs (volledig dagonderwijs)
Bekijk detail van object 394565856 Bekijk detail van object 394565856 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 17

Totaaloverzicht - Tabel 11. Bruto-uitgaven van Rijk, gemeenten; Tabel 12. Bruto-overheidsuitgaven voor onderwijs, betrokken op het nationale inkomen en per hoofd van de bevolking
Bekijk detail van object 394565863 Bekijk detail van object 394565863 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 24

Gewoon lager onderwijs - Tabel 31. Percentage onderwijzeressen per richting; Tabel 34. Gemiddeld aantal leerlingen per school, per richting; Tabel 37. Gemiddeld aantal leerlingen per onderwijzer per richting der school; Tabel 38. Leerlingen per 100 6-14-j
Bekijk detail van object 394565868 Bekijk detail van object 394565868 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 29

Buitengewoon lager onderwijs - Tabel 50. Scholen voor overig B.L.O. naar richting en naar type
Bekijk detail van object 394565870 Bekijk detail van object 394565870 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 31

Buitengewoon lager onderwijs - Tabel 52. Leerlingen op scholen voor zwakzinnigen naar richting der school en geslacht
Bekijk detail van object 394565875 Bekijk detail van object 394565875 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 36

Buitengewoon lager onderwijs - Tabel 61. Onderwijzers aan scholen voor overig B.L.O., naar richting der school en naar schooltype
Bekijk detail van object 394565882 Bekijk detail van object 394565882 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 43

Voortgezet gewoon lager onderwijs - Tabel 82. Bruto-overheidsuitgaven naar richting der school en naar betalende instantie
Bekijk detail van object 394565887 Bekijk detail van object 394565887 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 48

Uitgebreid lager onderwijs - Tabel 93. Gemiddeld aantal leerlingen per school, per richting; Tabel 96. Gemiddeld aantal leerlingen per onderwijzer; Tabel 98. Toegelaten leerlingen absolute cijfers 12-en 13- jarigen der bevolking per geslacht
Bekijk detail van object 394565894 Bekijk detail van object 394565894 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 55

Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs - Tabel 128. Geslaagden voor de schoolexamens naar geslacht en soort van diploma l) a. Totaal
Bekijk detail van object 394565899 Bekijk detail van object 394565899 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 60

Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs - Tabel 141. Leerlingen 1) der handelsavondscholen naar geslacht en naar richting der school; Tabel 143. Geslaagden voor de eindexamens der handelsavondscholen naar geslacht en soort van diploma;
Bekijk detail van object 394565902 Bekijk detail van object 394565902 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 63

Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs - Tabel 146. Bruto-overheidsuitgaven naar kostensoort; Tabel 147. Bruto-overheidsuitgaven, gemiddeld per leerling l)
Bekijk detail van object 394565907 Bekijk detail van object 394565907 De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland 1961-1968 1961 (131 p.) pagina 68

Nijverheidsonderwijs - Tabel 148. Scholen en zelfstandige cursussen per hoofdgroep