Resultaten: 45.132

Niets geselecteerd
Sorteren
 
pagina 1pagina 2pagina 3pagina 4pagina 5pagina 6pagina 3.224Volgende pagina
IcoonBeschrijving
386728204.1 Bekijk detail van object 386728204 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) image 7

MIJNE HEEREN! -

Catalogusinformatie
386728209.1 Bekijk detail van object 386728209 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 4

HOOFDSTUK I. BEVOLKING. - Mann. Vrouw. Totaal.; Geboorten. ; Sterften. 'i i ; Nieuwe vestigingen. ; Vertrek buiten de provincie. -

Catalogusinformatie
386728211.1 Bekijk detail van object 386728211 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 6

HOOFDSTUK I. BEVOLKING. -

Catalogusinformatie
386728216.1 Bekijk detail van object 386728216 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 12 /13

HOOFDSTUK I. BEVOLKING. - Bevolking; Tabel A. ; Staat van de wettige bevolking en haiien loop in 1858. ; Tabel 1. -

Catalogusinformatie
386728223.1 Bekijk detail van object 386728223 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 26 / 27

HOOFDSTUK I. BEVOLKING. - Bevolking : Tabel C. ; Staat van de geboorten gedurende 1858. ; Tabel 8. -

Catalogusinformatie
386728228.1 Bekijk detail van object 386728228 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 36 / 37

HOOFDSTUK I. BEVOLKING. - Bevolking: Tabel G. ; Staat, aanwijzende het aantal zielen der wettige bevolking tot de onderscheidene GODSDIENSTIGE GEZINDTEN BEHOORENDE, OP DEN 31 DECEMBER .1858. ; Tabel 7. -

Catalogusinformatie
386728230.1 Bekijk detail van object 386728230 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 40

HOOFDSTUK I. BEVOLKING. - Bevolking : Tabel H. ; VIJFTIENJARIG OVERZIGT VAN DEN LOOP DER BEVOLKING IN DE PROVINCIE GRONINGEN. ; Tabel 8. -

Catalogusinformatie
386728235.1 Bekijk detail van object 386728235 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 46

HOOFDSTUK II. REGELING EN BESTUUR VAN HET PROVINCIAAL HUISHOUDEN. - Provinciaal huishouden : Tabel I. ; Tabel 10. ; Staat van de verdeeling der Provincie in 7 HoofdkiesdistriJcten, ter benoeming van leden der provinciale staten, met aanwijzing van de On

Catalogusinformatie
386728242.1 Bekijk detail van object 386728242 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 53

HOOFDSTUK II. REGELING EN BESTUUR VAN HET PROVINCIAAL HUISHOUDEN. -

Catalogusinformatie
386728247.1 Bekijk detail van object 386728247 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 58

HOOFDSTUK II. REGELING EN BESTUUR VAN HET PROVINCIAAL HUISHOUDEN. - Provinciaal huishouden : Tabel III. ; Tabel 12. ; Zamenstelling tan het collegie van gedeputeerde STATEN, 1858—1859. De heer Commissaris des Konings, Voorzitter. -

Catalogusinformatie
386728254.1 Bekijk detail van object 386728254 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 65

HOOFDSTUK II. REGELING EN BESTUUR VAN HET PROVINCIAAL HUISHOUDEN. - Voorgedragen. ; Toegestaan. ; Uitgegeven.; ONTVANG. -

Catalogusinformatie
386728259.1 Bekijk detail van object 386728259 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 70

HOOFDSTUK II. REGELING EN BESTUUR VAN HET PROVINCIAAL HUISHOUDEN. -

Catalogusinformatie
386728261.1 Bekijk detail van object 386728261 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 72

HOOFDSTUK III. HUISHOUDING DER GEMEENTEN. -

Catalogusinformatie
386728266.1 Bekijk detail van object 386728266 Provinciale Verslagen Groningen 1858 (459 p.) pagina 78

HOOFDSTUK III. HUISHOUDING DER GEMEENTEN. - Huishouding der gemeenten ; Tabel III. ; Tabel 17. ; Staat, aamwijzende de zamenstelling van de Besturen der Gemeenten in de provincie Groningen, op den 31 December 1858. -

Catalogusinformatie