Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 124-125

ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN OVER HET JAAR 1849 - STAAT VAN HET GETAL VAN DE LAGERE SCHOLEN, HET ONDERWIJZEND PERSONEEL EN DE LEERLINGEN IN ELKE PROVINCIE OVER 1849
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item