Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 132

ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN OVER HET JAAR 1849 - STAAT VAN HET GETAL LEERLINGEN OP DE LATIJNSCHE SCHOLEN EN GYMNASIEN, VAN 1839 TOT EN MET 1848-STAAT VAN DE LATIJNSCHE SCHOLEN EN GYMNASIEN, GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 1849-1850

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item