Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 44-45

BEVOLKING - STAAT DER GEDURENDE 1849 PLAATS GEHAD HEBBENDE STERFEGEVALLEN, HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN IN NEDERLAND
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item