Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 68-69

BEVOLKING - TIENJARIG OVERZIGT DER MAANDELIJKSCHE GEBOORTEN IN NEDERLAND-TIENJARIG OVERZIGT DER MAANDELIJKSCHE STERFGEVALLEN IN NEDERLAND

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item