Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) image 51

LANDVERHUIZING - STERKTE DER ZEEMAGT OP DE VERSCHILLENDE STANDPLAATSEN EN VAN HET KORPS ZEE-OFFICIEREN OP 1 JANUARIJ 1851
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item