Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) image 78

ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN OVER HET JAAR 1849 - STAAT DER HOOGESCHOLEN BIJ DE VERSCHILLENDE FACULTEITEN INGESCHREVEN STUDENTEN OP 31 DECEMBER VAN DE JAREN 1839 TOT EN MET 1849

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item