Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 133

ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN OVER HET JAAR 1849 - STAAT VAN DE JAARLIJKSCHE AFWISSELING IN HET GETAL STUDENTEN AAN DE KONINKLIJKE AKADEMIE TE DELFT VAN 1842 TOT EN MET 1849

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item