Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 42-43

BEVOLKING - TABELLARISCHE OPGAVE DER STERFTE OP ONDERSCHEIDEN OUDERDOM BINNEN DE STAD AMSTERDAM OVER 1848-STAAT DER GEDURENDE 1849 PLAATS GEHAD HEBBENDE GEBOORTEN IN NEDERLAND
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item