Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 48-49

BEVOLKING - STAAT DER MAANDELIJKSCHE STERFGEVALLEN IN NEDERLAND GEDURENDE 1849

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item