Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 56-57

BEVOLKING - OPGAVE VAN HET AANTAL GEBOORTEN EN STERFGEVALLEN IN DE VOORNAAMSTE STEDEN DES RIJKS OVER HET JAAR 1849
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item