Over

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is bezig zijn historische publicaties op deze site beschikbaar te maken. In de loop van de tijd zullen 19e en 20e eeuws statistische publicaties van het CBS en zijn voorlopers digitaal te doorzoeken zijn. Wat er nu beschikbaar is kunt u in de lijst op de Home page zien. We zullen in de nabije toekomst titels toevoegen: bekijk een overzicht van de al bewerkte publicaties.

Het CBS is ook verantwoordelijk voor de Historische Volkstellingen (1795-1971) , maar die zijn te vinden op www.volkstellingen.nl.
Uitbreidingen op deze gegevens met Bedrijfstellingen (1930-1978), Beroepentellingen (1930, 1947), Woningtellingen (1947, 1956) en Volkstellingen op buurtniveau (1947, 1960) zijn te vinden op Historische tellingen DANS.

Wat biedt Historisch CBS?

  • Deze site bevat publicaties van het CBS en zijn voorlopers uit de 19e en 20e eeuw. De publicaties die vanaf 2000 verschenen, zijn te vinden op de CBS website.
  • U kunt de images of de tekst van de images downloaden, eventueel van meerdere pagina's. Voor dit laatste moet u een account aanmaken en inloggen. Van elk resultaat kan een image aangevinkt worden, en deze images kunnen dan gedownload worden. Ook kunt u dan ook images in een dossier bewaren. In de toekomst zullen meer mogelijkheden aan een account verbonden worden.
  • Bij elke pagina of publicatie is de inhoudsopgave op te roepen: dit kan erg handig zijn om u te oriënteren in de publicatie. De inhoudsopgaven zijn na keuze van een titel op te roepen door bij "zoekopties" de inhoudsopgaven te selecteren en zonder zoektermen te zoeken.
  • U kunt zich registreren in het systeem. U heeft dan de mogelijkheid om meerdere gevonden afbeeldingen of teksten te downloaden of in dossiers op te slaan. Ook kunt u dan een opmerking achterlaten om bijvoorbeeld een fout te melden.
  • Wilt u meer over een titel weten? Bij elke titel kunt u gegevens uit onze catalogus oproepen; druk op het "vaatje".
  • Met behulp van het OAI-protocol voor Metadata Harvesting (OAI-PMH) kan op eenvoudige wijze, platform- en gegevensonafhankelijk, informatie uit onze database verzameld worden.