Zoeken in

Zoeken op

Twee eeuwen statistiek zullen hier in de komende jaren online beschikbaar worden.

Zoekopties

Kies titels

Titel Deeltitel Periode
1980-1997

Afvalstoffen van gemeentewege ingezameld afval

1994-1996 Afvalstoffen van gemeentewege ingezameld afval

Hoeveelheden

1998-1998 Afvalstoffen van gemeentewege ingezameld afval

Van gemeentewege ingezameld afval

1983-1989

Afvalstoffen voertuigwrakken

1813-1813

Aperçu sur la Hollande

Uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1900 in de Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, maar geschreven in 1813. Het behandelt de Bataafs-Franse tijd 1795-1813.

1978-1996 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen bedrijfsafvalstoffen

1998-1998

Bedrijfsafvalstoffen

1923-2000

Bevolking der gemeenten van Nederland

1925-1939

Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland

1920-1940

Bevolking en oppervlakte der gemeenten van Nederland

1885-1892

Bijdragen van het Statistisch Instituut

Bevat diverse statistische overzichten op het terrein van prijzen, lonen, handel enz. Deze publicatie volgde op het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1849-1884.

1950-1992 Brandweerstatistiek

Statistiek der branden

1993-2000

Brandweerstatistiek

1982-1995

Burgerlijke en administratieve rechtspraak

Ten dele voortz. van: Justitiële statistiek. Samengegaan met: Criminaliteit en strafrechtspleging.

1990-1990

Cadmium in Nederland

Onderdeel van het onderzoek naar stofbalansen.

1982-1995

Criminaliteit en strafrechtspleging

1950-1981

Criminele statistiek

1814-1829

Derde verzameling van staten

De Eerste verzameling van staten is: Opgave der Bevolking van het Koningrijk der Nederlanden, 1827. De tweede: Tweede verzameling van staten, 1829.

1973-1974 Environmental statistics of the netherlands

General environmental statistics

1987-1993

Environmental statistics of the netherlands

1951-1998

Faillissementsstatistiek

Ten dele voortzetting van: Justitiële statistiek en Faillissementsstatistiek

1970-1983

Fosfor in Nederland

Onderdeel van het onderzoek naar stofbalansen.

1972-1995

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen

1870-2019

Gemeentelijke documentatie

Het CBS heeft voor zijn eigen documentatie altijd informatie per gemeente bijgehouden tot 1990. Veel van deze cijfers zijn vanaf 1960 te vinden op StatLine.

1950-2000

Gevangenisstatistiek

1992-1995

Gewasbescherming in de land en tuinbouw

1931-1939 Indisch Verslag

Tekst van het verslag van bestuur en staat van Nederlandsch-Indië

De voorlopers zijn het Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië 1922-1930 en
Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden. Koloniën 1897-1921.

1931-1940 Indisch Verslag

Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië

De voorlopers zijn het Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië 1922-1930 en
Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden. Koloniën 1897-1921.

1826-1849

Jaarboekje Lobatto

Jaarboekje uitgegeven op last van Z.M. den Koning samengesteld door R. Lobatto, 1829-1849. Deze publicatie was het eerste jaarlijks uitgegeven statistische overzicht in Nederland. De opvolgers waren: het Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851-1868 en het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1849-1884.

1881-1968

Jaarcijfers voor Nederland

Overzicht van statistische gegevens, oorspronkelijk gepubliceerd door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland, in 1899 door het CBS overgenomen. Voortzetting van: Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden

1846-1876 Jaarstatistiek Handel

Statistiek van den handel en de scheepvaart in het koningrijk der nederlanden

Onder verschillende titels is sedert 1846 een statistiek van de internationale Nederlandse handel verschenen.

1877-1929 Jaarstatistiek Handel

Koningrijk der nederlanden statistiek van den in-, uit- en doorvoer

Onder verschillende titels is sedert 1846 een statistiek van de internationale Nederlandse handel verschenen.

1930-1939 Jaarstatistiek Handel

Jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer

Onder verschillende titels is sedert 1846 een statistiek van de internationale Nederlandse handel verschenen.

1940-1952 Jaarstatistiek Handel

Jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer van nederland

Onder verschillende titels is sedert 1846 een statistiek van de internationale Nederlandse handel verschenen.

1944-1945 Jaarstatistiek Handel

Jaarstatistiek van den in- en uitvoer van bevrijd nederland

Onder verschillende titels is sedert 1846 een statistiek van de internationale Nederlandse handel verschenen.

1953-1964 Jaarstatistiek Handel

Jaarstatistiek van de grensoverschrijdende goederenstromen

Onder verschillende titels is sedert 1846 een statistiek van de internationale Nederlandse handel verschenen.

1965-1965 Jaarstatistiek Handel

Jaarstatistiek van het internationaal goederenvervoer

Onder verschillende titels is sedert 1846 een statistiek van de internationale Nederlandse handel verschenen.

1966-1981 Jaarstatistiek Handel

Statistiek van het internationaal goederenvervoer

Onder verschillende titels is sedert 1846 een statistiek van de internationale Nederlandse handel verschenen.

1982-1987 Jaarstatistiek Handel

Statistiek van de aan-, af- en doorvoer

Onder verschillende titels is sedert 1846 een statistiek van de internationale Nederlandse handel verschenen.

1903-2010

Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de Statistiek

De Centrale Commissie voor de Statistiek was jarenlang het externe beleids- en adviesorgaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hier werd het onderzoeks- en publicatieprogramma van het Bureau bepaald.

1975-1985

Justitiële kinderbescherming

1951-1981

Justitiële statistiek

Gesplitst in: Burgerlijke en administratieve rechtspraak, en: Criminaliteit en strafrechtspleging.

1985-1985

Koper in Nederland

Onderdeel van het onderzoek naar stofbalansen.

1980-1996

Kosten en financiering van het milieubeheer

1984-2000

Kwartaalbericht milieustatistieken

Kwartaalbericht milieustatistieken 1984 - 2000. Ook met titel op achterzijde omslag: Environmental quarterly

1980-1980

Kwik in Nederland

Onderdeel van het onderzoek naar stofbalansen.

1860-1874 Loop van de bevolking per gemeente

Loop der bevolking

Gegevens per gemeente betreffende de loop der bevolking in het jaar 1942-1981. Voortzetting van: Statistiek van den loop der bevolking van Nederland 1875-1941 en Loop der bevolking 1865-1974. Voortgezet als: Loop van de bevolking per gemeente 1982-1999. Samengegaan met: Bevolking der gemeenten van Nederland, ISSN 0168-3853, en voortgezet als: Demografische kerncijfers per gemeente 2001- ; ISSN 0920-4318. In 2000 niet verschenen.

1875-1941 Loop van de bevolking per gemeente

Statistiek van den loop der bevolking van Nederland

Gegevens per gemeente betreffende de loop der bevolking in het jaar 1942-1981. Voortzetting van: Statistiek van den loop der bevolking van Nederland 1875-1941 en Loop der bevolking 1865-1974. Voortgezet als: Loop van de bevolking per gemeente 1982-1999. Samengegaan met: Bevolking der gemeenten van Nederland, ISSN 0168-3853, en voortgezet als: Demografische kerncijfers per gemeente 2001- ; ISSN 0920-4318. In 2000 niet verschenen.

1942-1999

Loop van de bevolking per gemeente

Gegevens per gemeente betreffende de loop der bevolking in het jaar 1942-1981. Voortzetting van: Statistiek van den loop der bevolking van Nederland 1875-1941 en Loop der bevolking 1865-1974. Voortgezet als: Loop van de bevolking per gemeente 1982-1999. Samengegaan met: Bevolking der gemeenten van Nederland, ISSN 0168-3853, en voortgezet als: Demografische kerncijfers per gemeente 2001- ; ISSN 0920-4318. In 2000 niet verschenen.

1863-1867 Loting voor de nationale militie

Ligting voor de nationale militie in elke der vijf jaren

Deze gegevens zijn in drie afzonderlijke publicaties verschenen in: Statistische Bescheiden voor het Koningrijk der Nederlanden eerste deel, tweede stuk: Ligting voor de nationale militie 1863-1867; in idem: zevende deel, derde stuk: Loting voor de nationale militie, 1868-1871; en in: Statistiek der Ligting voor de Nationale militie, 1872-1875.

1868-1871 Loting voor de nationale militie

Loting voor de nationale militie in elke der vier jaren

Deze gegevens zijn in drie afzonderlijke publicaties verschenen in: Statistische Bescheiden voor het Koningrijk der Nederlanden eerste deel, tweede stuk: Ligting voor de nationale militie 1863-1867; in idem: zevende deel, derde stuk: Loting voor de nationale militie, 1868-1871; en in: Statistiek der Ligting voor de Nationale militie, 1872-1875.

1872-1875 Loting voor de nationale militie

Statistiek der ligting voor de nationale militie

Deze gegevens zijn in drie afzonderlijke publicaties verschenen in: Statistische Bescheiden voor het Koningrijk der Nederlanden eerste deel, tweede stuk: Ligting voor de nationale militie 1863-1867; in idem: zevende deel, derde stuk: Loting voor de nationale militie, 1868-1871; en in: Statistiek der Ligting voor de Nationale militie, 1872-1875.

1975-1981

Luchtverontreiniging emissies door verbranding van fossiele brandstoffen in ovens

1980-1990

Luchtverontreiniging emissies door verbranding van fossiele brandstoffen in vuurhaarden

1960-1990

Luchtverontreiniging emissies door wegverkeer

1980-1995

Luchtverontreiniging metingen buitenlucht

1980-1988

Luchtverontreiniging procesemissies

1950-1995

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Van 1905 tot 1995 was dit maandblad een van de belangrijkste publicaties van het CBS. Hierin werden de cijfers op het gebied van Bevolking, economie, arbeid, gezondheid, financiën en verkeer en vervoer gepubliceerd.

1948-1998

Maandstatistiek rechtsbescherming en veiligheid

Maandstatistiek rechtsbescherming en veiligheid 1986-1987. Voortzetting van: Maandstatistiek politie, justitie en brandweer. Voortgezet als: Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid.

1953-1999

Maandstatistiek van de bevolking

Publicatie die de maandelijkse verandering in de sterfte, geboorte, huwelijken en migratie laat zien. Bevat ook overzichtsartkelen en jaarlijkse gegevens. Tot 1982: Maandstatistiek van de bevolking en de volksgezondheid.

1953-1975

Maandstatistiek van de binnenlandse handel

Maandstatistiek van de binnenlandse handel. 1953-1975. Gesplitst in: Maandstatistiek van de binnenlandse handel en dienstverlening

1953-1998

Maandstatistiek van de landbouw

1976-2003

Maandstatistiek van de prijzen

Maandstastiek van de prijzen 1950-1995. Monthly bulletin of price statistics. - Ten dele voortz. Van: Maandstatistiek van de binnenlandse handel, het verbruik en de prijzen, ISSN 0024-872X. - M.i.v. jrg. 22 (1997) hierin opgenomen: Maandstatistiek van de prijzen.

1976-1996

Maandstatistiek van de prijzen Bijvoegsel

Maandstastiek van de prijzen 1950-1995. Monthly bulletin of price statistics. - Ten dele voortz. Van: Maandstatistiek van de binnenlandse handel, het verbruik en de prijzen, ISSN 0024-872X. - M.i.v. jrg. 22 (1997) hierin opgenomen: Maandstatistiek van de prijzen.

1953-2003

Maandstatistiek van het financiewezen

Maandstatistiek van het financiewezen. 1953-1994. Vanaf 1995: Financiële maandstatistiek. Na 2003 niet meer verschenen.

1988-1988 Milieufacetten

Cijfers bij milieubeleidsthemas

1991-1991 Milieufacetten

Cijfers bij de tweede nationale milieuverkenning

1979-1998

Milieukosten van bedrijven

1973-1992 Milieustatistieken Nederland

Algemene milieustatistiek

1994-1996 Milieustatistieken Nederland

Milieustatistieken voor Nederland

1970-1990

Mineralen in de landbouw

Onderdeel van het onderzoek naar stofbalansen.

1815-1824

Nationale Statistiek

Ontwikkeling der een-en-dertig tabellen uitgegeven door de Commissie voor de Statistiek ... 1824. Memorie door Edouard Smits. 1827. Deze uitgave is een commentaar op de tabellen uit: Opgave der Bevolking van het Koningrijk der Nederlanden.

1986-2000

Netherlands official statistics

Netherlands Official Statistics 1986-2000. Verscheen 1x per 3 maanden. Bevat achtergrondartikelen en informatie over allerlei statistieken.

1976-1985

Onderhoud watergangen

1815-1815

Opgave der Bevolking van het Koningrijk der Nederlanden

Opgave der Bevolking van het Koningrijk der Nederlanden, 1824. Andere titels van dit werk zijn: Eerste verzameling van staten, of Mouvement de la population dans le Royaume des Pays-Bas, 1827. Zie ook: Nationale Statistiek voor een bespreking van de tabellen in dit werk. Hierna kwamen een Tweede verzameling van Staten, 1829 en Derde verzameling van Staten, 1843.

1985-1986

Opslag transport en gebruik van dierlijke mest

1985-1985

Organotinverbindingen in nederland

Onderdeel van het onderzoek naar stofbalansen.

1980-1980

PCB's in Nederland

1950-1990

Produktie van dierlijke mest

1991-1994

Produktiestatistiek milieudienstverlening

1995-1998 Produktiestatistiek milieudienstverlening

Productiestatistieken milieudienstverlening en voorbereiding tot recycling

1842-1936 Provinciale Verslagen

Overijssel

Verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Overijssel. T/m 1849 onder de titel: Verslag van den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Overijssel

1848-1936 Provinciale Verslagen

Noord-Holland

Verslag van den toestand der Provincie Noord-Holland gedaan aan de Provinciale Staten van dat gewest, door de Gedeputeerde Staten 1848-1936. T/m 1849-50 o.d.t.: Verslag van den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland, aan de Provinciale Staten . - 1850 o.d.t.: Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Noord-Holland.
Provinciale Verslagen.

1848-1936 Provinciale Verslagen

Groningen

Verslag van den toestand der Provincie Noord-Holland gedaan aan de Provinciale Staten van dat gewest, door de Gedeputeerde Staten 1848-1936. T/m 1849-50 o.d.t.: Verslag van den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland, aan de Provinciale Staten . - 1850 o.d.t.: Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Noord-Holland.
Provinciale Verslagen.

1848-1983 Provinciale Verslagen

Noord-Brabant

Verslag van den toestand der Provincie Noord-Holland gedaan aan de Provinciale Staten van dat gewest, door de Gedeputeerde Staten 1848-1936. T/m 1849-50 o.d.t.: Verslag van den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland, aan de Provinciale Staten . - 1850 o.d.t.: Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Noord-Holland.
Provinciale Verslagen.

1848-1936 Provinciale Verslagen

Utrecht

Verslag van den toestand der Provincie Noord-Holland gedaan aan de Provinciale Staten van dat gewest, door de Gedeputeerde Staten 1848-1936. T/m 1849-50 o.d.t.: Verslag van den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland, aan de Provinciale Staten . - 1850 o.d.t.: Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Noord-Holland.
Provinciale Verslagen.

1848-1970 Provinciale Verslagen

Zuid-Holland

Verslag gedaan door de Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. T/m 1950 o.d.t.: Verslag gedaan door de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Zuid-Holland.

1850-1938 Provinciale Verslagen

Gelderland

Verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Overijssel. T/m 1849 onder de titel: Verslag van den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Overijssel

1999-1999

Rechtspraak in Nederland

Samensmelting van: Burgerlijke en administratieve rechtspraak, en: Criminaliteit en strafrechtspleging. Vanaf 2001 op cbs.nl te vinden.

1986-1992

Rekeningen en indicatoren voor economie en milieu

1985-1985

Seleen in Nederland

Onderdeel van het onderzoek naar stofbalansen.

1980-1984

Slachtoffers van misdrijven

1953-1985 Sociale en economische maandstatistiek

Sociale maandstatistiek

Ook met titel op achterzijde omslag: Monthly bulletin of socio-economic statistics. - Ten dele voortz. van: Sociale maandstatistiek, M.i.v. jrg. 12 (1995) hierin opgenomen: Supplement bij de Sociaal-economische maandstatistiek, Voortgez. als: Sociaal-economische trends

1984-1994 Sociale en economische maandstatistiek

Supplement bij de sociaal-economische maandstatistiek

Ook met titel op achterzijde omslag: Monthly bulletin of socio-economic statistics. - Ten dele voortz. van: Sociale maandstatistiek, M.i.v. jrg. 12 (1995) hierin opgenomen: Supplement bij de Sociaal-economische maandstatistiek, Voortgez. als: Sociaal-economische trends

1986-2000 Sociale en economische maandstatistiek

Sociaal-economische maandstatistiek

Ook met titel op achterzijde omslag: Monthly bulletin of socio-economic statistics. - Ten dele voortz. van: Sociale maandstatistiek, M.i.v. jrg. 12 (1995) hierin opgenomen: Supplement bij de Sociaal-economische maandstatistiek, Voortgez. als: Sociaal-economische trends

1849-1884

Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Deze publicatie vervolgde het Jaarboekje Lobatto, samen met het Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851-1868. De opvolgers van het Jaarboekje werden gesplitst in: Bijdragen van het Statistisch Instituut 1885-1892 en Jaarcijfers 1881-1968 van het Statistisch Instituut der Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. De laatste werd vanaf 1899 een uitgave van het CBS.

1969-2006

Statistical Yearbook of the Netherlands

Engelstalige overzichtspublicatie van de Nederlandse statistieken.

1899-1994

Statistiek in tijdreeksen

1974-1981

Statistiek jeugdcriminaliteit

1975-1984

Statistiek ongediertebestrijding

1988-1993 Statistiek ongediertebestrijding

Beroepsmatige ongediertebestrijding

1938-1967

Statistiek van de loop der bevolking van Nederland

1977-1982

Statistiek winkeldiefstal

1945-2003

Statistisch Bulletin

Het Statistisch Bulletin geeft een overzicht van alle statistische data die het CBS publiceert.

1990-2006

Statistisch Jaarboek

Jaarlijkse overzichtspublicatie van het CBS. Opvolger van het Statistisch Zakboek.

1851-1868

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden

Tot en met 1855 heette deze publicatie Statistisch Jaarboekje voor het Koningrijk der Nederlanden. Deze publicatie was een opvolger van het Jaarboekje Lobatto. Zelf werd ze na 1868 opgevolgd door het al bestaande Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1849-1884.

1899-1986

Statistisch zakboek

In 1924 door het CBS gestart compact overzicht van statistische gegevens van Nederland.

1950-1973

Toepassing der kinderwetten

1951-1981

Toepassing der Wegenverkeerswet

1829-1829

Tweede verzameling van staten

Tweede verzameling van staten, 1829. De Eerste verzameling van staten is: Opgave der Bevolking van het Koningrijk der Nederlanden, 1827. Er is ook een Derde verzameling van staten, 1843.

1974-1998

Waterkwaliteitsbeheer

1972-1972

Waterverontreiniging met afbreekbaar organisch en eutrofierend materiaal

1950-1970

Waterverontreiniging ten gevolge van verzilting

1981-1998

Zuivering van afvalwater

1975-1991

Zwavel en koolstof in fossiele brandstoffen

Onderdeel van het onderzoek naar stofbalansen.