Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 14-15

BEVOLKING - STAAT VAN DE OPPERVLAKTE EN BETREKKELIJKE BEVOLKING DER ONDERSCHEIDENE PROVINCIEN OP 1 JANUARIJ 1850, OPGEMAAKT VOLGENS DE UITKOMSTEN VAN HET KADASTER
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item