Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 28-29

BEVOLKING - STAAT DER MAANDELIJKSCHE GEBOORTEN IN NEDERLAND GEDURENDE 1848

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item