Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 70-71

BEVOLKING - MAANDELIJKSCHE VERHOUDING DER GEBOORTEN OVER DE JAREN 1840 TOT EN MET 1849-MAANDELIJKSCHE VERHOUDING DER STERFTEN OVER DE JAREN 1840 TOT EN MET 1849
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item