Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 100-101

GENEESKUNDIGE DIENST - STAAT VAN DE LOOP DER BEVOLKING IN DE GENEESKUNDIGE GESTICHTEN EN BEWAARPLAATSEN VOOR KRANKZINNIGEN OVER DE JAREN 1844 TOT EN MET 1848
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item