Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 130-131

ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN OVER HET JAAR 1849 - STAAT DER AKTEN VAN ALGEMEENE TOELATING, DOOR DE PROVINCIALE COMMISSIES VAN ONDERWIJS, NA AFGENOMEN EXAMEN, IN DE VOORJAARS-, ZOMER- EN HERFST-VERGADERINGEN IN 1849 AFGEGEVEN-STAAT VAN DE ONDERWIJZERSGEZELSCHAPPEN EN VAN HET PERSONEEL VOOR HUISONDERWIJS

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item