Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 168-169

GEREGTELIJKE STATISTIEK OVER 1847 TOT EN MET 1849. - GETAL STRAFZAKEN IN HOOGER BEROEP BIJ DE PROVINCIALE GEREGTSHOVEN BEHANDELD-LOOP VAN HET STRAFGEDING VOOR DE REGTBANKEN EN DE TOEGEPASTE STRAFFEN
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item