Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) image 197

BIJVOEGSELS - STATISTIEK VAN DEN LANDBOUW OVER 1850 - STAAT VAN DE VERSCHILLENDE VOORTBRENGSELEN VAN DEN LANDBOUW , GEDURENDE HET JAAR 1850

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item