Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 26-27

BEVOLKING - STAAT DER GEDURENDE 1848 PLAATS GEHAD HEBBENDE STERFGEVALLEN, HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN IN NEDERLAND
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item