Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 32

BEVOLKING - MAANDELIJKSCH GETAL LEVENLOOS AANGEGEVENEN IN NEDERLAND GEDURENDE 1848-STAAT VAN DEN LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR 1848
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item