Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 96-97

GENEESKUNDIGE DIENST - VERGELIJKEND OVERZIGT VAN DE CHOLERA-ZIEKTE IN DE STAD AMSTERDAM, GEDURENDE DE JAREN 1832 EN 1849
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item