Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 100-101

GENEESKUNDIGE DIENST - STAAT VAN DE LOOP DER BEVOLKING IN DE GENEESKUNDIGE GESTICHTEN EN BEWAARPLAATSEN VOOR KRANKZINNIGEN OVER DE JAREN 1844 TOT EN MET 1848

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item