Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 104-105

GENEESKUNDIGE DIENST - INDEELING DER BEVOLKING IN DE GENEESKUNDIGE GESTICHTEN VOOR KRANKZINNIGEN OVER DE JAREN 1844 TOT EN MET 1848, NAAR DEN OUDERDOM
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item