Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 158-159

ARMWEZEN - VERHOUDINGEN UIT VOORGAANDE STATEN AFGELEID-GETAL DER DOOR DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN EN GESTICHTEN VAN WELDADIGHEID TE AMSTERDAM IN HET JAAR 1848 BEDEELDE EN ONDERSTEUNDE PERSONEN
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item