Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 172-173

GEREGTELIJKE STATISTIEK OVER 1847 TOT EN MET 1849. - WERKZAAMHEDEN VAN DEN HOOGEN RAAD

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item