Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 228-229

STATISTIEK VAN DEN HANDEL EN DE SCHEEPVAART IN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN SEDERT HET JAAR 1846 - VERGELIJKENDE STAAT VAN DE OP 31 DECEMBER 1847 EN 1848 IN DE VAART AANWEZIGE NEDERLANDSCHE ZEESCHEPEN EN VAN DEN LASTDRAGENDEN INHOUD

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item