Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 232-233

OVERZIGT VAN DEN HANDEL OP JAVA EN MADURA, VAN 1846 TOT EN MET 1849 - VIERJARIG OVERZIGT TOT TOELICHTING DER STATEN VAN DEN HANDEL OP JAVA EN MADURA
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item