Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 266-267

BIJVOEGSELS - BEVOLKING - BEVOLKING OP 31 DECEMBER 1850-GEBOORTEN, STERFTEN EN VERHUIZINGEN GEDURENDE HET JAAR 1850
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item