Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 94-95

GENEESKUNDIGE DIENST - ALGEMEEN OVERZIGT VAN DEN LOOP DER CHOLERA-ZIEKTE IN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN OVER DE JAREN 1848 EN 1849
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item