Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 106

GENEESKUNDIGE DIENST - STAAT VAN DE IN DE GENEESKUNDIGE GESTICHTEN OP 31 DECEMBER 1848 VERPLEEGDEN, INGEDEELD NAAR DE PROVINCIEN WAARTOE ZIJ BEHOOREN-STAAT VAN DE GENEESKUNDIGE GESTICHTEN VOOR KRANKZINNIGEN, OVER DE JAREN 1844 TOT EN MET 1848

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item