Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 122-123

ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN OVER HET JAAR 1849 - STAAT VAN HET GETAL VAN DE BIJZONDERE SCHOLEN DER EERSTE KLASSE, HET ONDERWIJZEND PERSONEEL EN DE LEERLINGEN IN ELKE PROVINCIE OVER 1849-STAAT VAN HET GETAL VAN DE BIJZONDERE SCHOLEN DER TWEEDE KLASSE, HET ONDERWIJZEND PERSONEEL EN DE LEERLINGEN IN ELKE P

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item