Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) image 131

STATISTIEK VAN DEN LANDBOUW VAN 1846 TOT 1849. - STAAT VAN DE OOGST IN NEDERLAND IN 1849

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item