Historische Collectie

Detail Image

Blader door de uitgave

Detail Image

Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1851 (201 p.) pagina 64-65

BEVOLKING - ALGEMEEN OVERZICHT DER BEREKENDE BEVOLKING IN DE ONDERSCHEIDENE PROVINCIEN OVER HET TIJDVAK VAN 1840 TOT EN MET 1848
Voorafgegaan door: Jaarboekje Lobatto
Opgevolgd door: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item